Tilbage til regnskab og budget

Tilbage til startside

 

  Årsrapport

for perioden 1. september 2012 - 31. august 2013

samt budget 2013/2014

 

RESULTATOPGØRELSE 1. SEPTEMBER 2012 - 31. AUGUST 2013

Note

Indtægter:

Regnskab 2012/13

Budget 2012/13

Regnskab 2011/12

Ejerforeningsbidrag

360.784

360.784

360.784

Diverse indtægter

112

0

0

Renteindtægter

1.049

0

1.113

Indtægter i alt

361.945

360.784

361.897

Udgifter:

Renteudgifter

0

0

891

Skatter m.v.:

2

El- og vand

55.156

62.000

51.541

Renovation

26.809

30.000

26.676

Forsikringer

62.507

65.000

60.019

Skorstensfejning incl. kedelrensning

486

2.000

1.441

144.958

159.000

139.677

Administration:

Gebyrer

1.920

4.500

2.589

Foreningsudgifter

7.451

8.000

12.063

Administrationshonorar

38.908

42.000

38.119

48.279

54.500

52.771

Renholdelse m.v.:

Trappevask/glatføre

38.280

42.000

39.281

Vicevært

46.734

47.000

45.672

Andet

0

3.000

30

85.014

92.000

84.983

1

Vedligeholdelse

69.384

50.000

228.219

Andet (lønsumsafgift)

2.813

3.000

2.436

Diverse

0

0

0

 

 

 

Udgifter i alt

350.448

358.500

508.977

Driftsresultat

11.497

2.284

-147.080

 

 

STATUS PR. 31. AUGUST 2013

 

AKTIVER

 

Omsætningsaktiver Likvide beholdninger:

Nordea konto nr. 2252 0296307912

1.643

Danske Bank konto nr. 9444 1013262

360.083

Likvide beholdninger i alt

361.726

Mellemregning hybrid:

1/9 2012

6.565

YouSee

65.483

Verdens TV

6.963

79.011

Indgået 1/9 2012-31/8 2013

74.240

4.771

Varmeregnskab 1/9 2012 - 31/8 2013

Udgifter:

Fjernvarme

159.960

Aconto varmeskabshonorar

0

Aconto bidrag (2012/13)

259.090

-99.130

Projekt - faldstammer

Indestående Danske Bank 1123 2027

612.624

Afholdt udgifter:

Øens VVS 1 +2rate m.m.

1.191.524

Entrepriseforsikring

5.722

Allan Ploug

61.635

Svend Lajer

9.100

Andet

20.694

1.288.675

1.901.299

Opkrævet ekstraordinært (2 x kr. 937.500)

1.875.000

26.299

Periodeafgrænsningsposter

Renovation

9.001

Forsikring

80.358

Administration- september 2013

3.262

92.621

386.287

 

PASSIVER

 

Note

Kapitalkonto:

Saldo 1/9-2012

365.995

Periodens resultat

11.497

Kapitalkonto i alt

377.492

Kortfristet gæld

Anden gæld

Forudbetalinger

3.500

3

Skyldige omkostninger

5.295

Kortfristet gæld i alt

8.795

PASSIVER I ALT

386.287

 

Foranstående regnskab er baseret på foreningens bogholderi.

Egentlig revision er ikke foretaget.

Relevante periodeafgrænsninger er foretaget og al kendt gæld er afsat.

 

NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 2012/13 (1/8 2012 - 31/8 2013):

 

Note 1:

Vedligeholdelse

Arbejdsdag/havedag

1.205

Nøgler/låse

938

Elektriker

381

VVS (ind.stikledning, kr 15.792)

28.316

Isolering

38.544

Vedligeholdelse i alt

69.384

Note 2:

Elektricitet og vand aconto

Aconto 2012/13 - vand (afregnet 31/5-2013 1263m3)

45.984

Elforbrug (3.460 kwh pr. år)

9.172

Elektricitet og vand aconto i alt

55.156

Note 3:

Skyldige omkostninger

Lønsumsafgift

492

A.skat

1.587

Jørgen Friis

3.216

Skyldige omkostninger i alt

5.295

 

Opgørelse over ejerforeningens medlemmers andel pr. 21. august 2013

Boliq

M2

Andel

Andel af formue

1

Henrik og Hesti

126

5,84%

22.045

2

Anne

128

5,94%

22.423

3

Tine og Kåre

128

5,94%

22.423

4

Anders Toft

128

5,94%

22.423

5

Christine Martin

97

4,50%

16.987

6

Ole Henriksen

161

7,47%

28.199

7

Pernille og William

169

7,84%

29.595

8

Susanne og Jan

119

5,52%

20.838

9

Sonja og Knud

171

7,93%

29.935

10

Peter Taul

121

5,61%

21.177

11

Søren Meinertz ApS

171

7,93%

29.935

12

Stig Ravnkilde Erichsen

121

5,61%

21.177

13

Mette og Martin

171

7,93%

29.935

14

Karsten Riis

121

5,61%

21.177

15

Majken og Josephine

135

6,26%

23.631

16

Kirsten og Tue

89

4,13%

15.592

2.156

100,00%

377.492

 

 

BUDGET 1. SEPTEMBER 2013 - 31. AUGUST 20

Budget 2013/14

Regnskab 2012/13

Indtægter:

Ejerforeningsbidrag (kr. 90.196 pr. kvartal)

360.784

360.784

Diverse indtægter

0

112

Renteindtægter

 

0

1.049

Indtægter i alt

360.784

361.945

Udgifter:

Renteudgifter

0

0

Skatter m.v.:

El (4.500 kwh)

12.000

Vand (1.350 m3)

50.000

55.156

Renovation

30.000

26.809

Forsikringer

80.000

62.507

Skorstensfejning incl. kedelrensning

0

172.000

486

172.000

144.958

Administration:

Gebyrer

2.500

1.920

Foreningsudgifter

8.000

7.451

Administrationshonorar

42.000

52.500

38.908

52.500

48.279

Renholdelse m.v.:

Trappevask

42.000

38.280

Vicevært

47.000

46.734

Andet

3.000

92.000

0

92.000

85.014

Vedligeholdelse

50.000

69.384

Andet (lønsumsafgift)

3.000

2.813

Diverse

0

0

Udgifter i alt

369.500

350.448

Driftsresultat

-8.716

11.497

Hybridnetbidrag udgør kr. 1.160 pr. lejlighed/kvartal fra marts 2012

6. september 2013

STATUS PR. 31. AUGUST 2013

 

AKTIVER

 

Omsætningsaktiver Likvide beholdninger:

Nordea konto nr. 2252 0296307912

1.643

Danske Bank konto nr. 9444 1013262

360.083

Likvide beholdninger i alt

361.726

Mellemregning hybrid:

1/9 2012

6.565

YouSee

65.483

Verdens TV

6.963

79.011

Indgået 1/9 2012-31/8 2013

74.240

4.771

Varmeregnskab 1/9 2012 - 31/8 2013

Udgifter:

Fjernvarme

159.960

Aconto varmeskabshonorar

0

Aconto bidrag (2012/13)

259.090

-99.130

Projekt - faldstammer

Indestående Danske Bank 1123 2027

612.624

Afholdt udgifter:

Øens VVS 1 + 2 rate m.m.

1.191.524

Entrepriseforsikring

5.722

Allan Ploug

61.635

Svend Lajer

9.100

Andet

20.694

1.288.675

1.901.299

Opkrævet ekstraordinært (2 x kr. 937.500)

1.875.000

26.299

Periodeafgrænsningsposter

Renovation

9.001

Forsikring

80.358

Administration- september 2013

3.262

92.621

386.287