Tilbage til bestyrelsens side

Tilbage til startside

Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde d. 25. marts 2014

Fremmødte var: Tue Goldschmieding, Majken Nielsen, Karsten Riis, Anders Dyhr Toft (referent)

Gæst under pkt. 1: Jan Helt-Hansen

1) Mette Fruensgaard overdrager domænet www.rahbekhus.dk til ejerforeningen. Jan Helt-Hansen har bygget vores website og det er tæt på at være klar til lancering. Vi køber et webhotel til kr. 60 om året. Hele siden bliver public med undtagelse af beboerinformation og dokumenter som bliver passwordbeskyttede. Majken vil undersøge hvordan gamle dokumenter (fx generalforsamlingsdagsordener og referater) kan uploades. Vi regner med at den er i luften indenfor ca. 2 uger. Ejerne vil blive orienteret. Vi er Mette og Jan taknemmelige for dette!

2) Isoleret bevisoptagelse v/ skønsmand udpeget i samråd mellem vor advokat og Christine Martins advokat vil foregå d. 2. april kl. 9-12. Skønsmandens rapport forventes modtaget et par uger herefter og der vil jf. beslutning på sidste generalforsamling blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor skønsmandens rapport samt bestyrelsens opdaterede vedligeholdelsesplan vil blive gennemgået og bragt til afstemning. Sidstnævnte vil blive udsendt til gennemsyn forud for den ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling vil formentlig foregå nede i vores gård idet den vil blive kort. Nærmere vil tilgå ang. dato og sted.

3) Byggeaffald i gården: Christine Martin betragter byggeaffaldet som bevismateriale, men har lovet at fjerne alt affaldet umiddelbart efter skønsforretningen d. 2. april.

4) Viceværts Arbejdsbeskrivelse: Bestyrelsen arbejder på en opdatering af denne og vil søge Oles input snarest. Årsagen er primært nyt varmeanlæg som ændrer viceværtens arbejdsopgaver.

5) Faldstammeprojektet: Aarsleff har endnu ikke sendt os den sidste faktura. Foreningen gjorde ved afleveringsforretningen opmærksom på fejl og mangler, Karsten er ved at forhandle et nedslag i den endelige faktura.

6) Kælderrum: der vil i den gamle varmekælder blive etableret 3 nye depotrum. Bestyrelsen afsætter kr. 25.000 til dette. Tue og Majken vil i kommende weekend tegne op til disse.

7) Næste møde: vil blive fastlagt umiddelbart efter modtagelse af skønsmandens rapport.